top of page

Mindfulness

1.Omgaan met stress
2.   Zelfanalyse
3.   Zelfreflectie
4.   Zelfhygiëne
5.   Omgaan met gevoelens en gedachten
6.   Acceptatie
7.   Omgaan met afleiding en prikkels
8.   Zeven bouwstenen voor bewustzijnstraining
9.   Adem- en lichaamsoefeningen
10. Bewust eten
11. Boodschappen doen
12. Koken

bottom of page