top of page

Leven met autisme is soms lastig. Vanuit deze vraag naar zorg biedt Focus4Care op meerdere locaties, de woonvorm met vraaggerichte ondersteuning in Almere. Achterliggend doel is mensen met autisme en zorgvraag optimaal te laten participeren in de samenleving. Met ondersteunende hulpverlening trachten wij deze mensen zoveel mogelijk weer de regie over het eigen leven te laten voeren. Het wonen is erop gericht verdere persoonlijke ontwikkelingen te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.

Wij helpen jou bij het creëren van een (zo) optimale mentale gezondheid en een krachtige en gezonde leefstijl.

Beschermd wonen

10689909_392026040949047_521422081476422

Begeleiding in handen van de zorgaanbieder, in samenwerking met de ouders

Focus4Care is van mening dat ouders, ouders moeten zijn en geen hulpverleners. Ouders hebben een speciale band met hun kinderen en zijn hun steun en toeverlaat. Wij gaan verder met wat goed gaat en kijken samen naar wat verbeterd kan worden. Ouders moeten ervan op aan kunnen dat de begeleiding voor hun kinderen in handen is van capabele begeleiders. In feite is het de taak van en de opdracht aan de begeleider om de oorspronkelijke geborgen thuissituatie te vertalen naar de nieuwe woonsituatie bij Focus4Care.

 

De begeleider staat in contact met de ouders in periodieke voortgangsgesprekken en in situaties waarbij de begeleider inschat dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en/of wat er op dat moment nodig is. Ouders kunnen een signaalfunctie hebben daar waar zij constateren dat de begeleiding aanpassing verdient. Indien eventuele tekortkomingen in de begeleiding dreigen te ontstaan kunnen ouders met de begeleider in contact treden en kunnen aangeven waar volgens hen de verbeter en aandachtspunten liggen. Wij werken graag samen met de ouders om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid.

Begeleiding met aandacht voor 7 leefgebieden

Focus4Care onderscheidt zeven leefgebieden. De invulling van deze leefgebieden is voor elke bewoner anders en uniek en wordt in het individuele begeleidingsplan ingevuld. In elk van deze leefgebieden wordt specifiek rekening gehouden met de individuele kwaliteiten en beperkingen van elke bewoner. Datgene dat de bewoner niet kan wordt op maat door professionele begeleiding en ondersteuning aangevuld.

 

* dagbesteding en vrijetijdsbesteding

* sociale vaardigheden

* communicatie

* lichamelijke en geestelijke gezondheid

* persoonlijke verzorging

* huishouden

* geld en administratie

Het persoonlijk begeleidingsplan

Het persoonlijk begeleidingsplan is de basis voor de begeleiding op maat die nodig is voor de bewoner om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bij het opstellen ervan wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het persoonlijk begeleidingsplan staan de wensen voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding beschreven. Ook het te bereiken resultaat op korte, middellange en lange termijn wordt hierin vastgelegd.

Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van ons wooninitiatief kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Ook kunnen wij bij Focus4care geen crisisopvang verschaffen.

Uitsluitingscriteria zijn:

Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen

Cliënten met een actuele alcohol- en/of drugsverslaving

Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist

Cliënten die ernstig psychotisch zijn

Cliënten die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor 24-uurs zorg nodig hebben

Cliënten die kampen met agressieproblemen en onveilig zijn voor de groep

Cliënten met seksueel overschrijdend gedrag

Cliënten die tweemaal een officiële waarschuwing krijgen

Locaties wonen

focus4care-JS.jpeg

Tussen de vaarten

begeleid-beschermd-wonen-Almere-met-Auti

Eilandenbuurt

IMG_2502.jpg

Striphelden buurt

bottom of page