top of page

Privacy Statement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PageFactory. U dient zich ervan bewust te zijn dat PageFactory niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PageFactory respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PageFactory of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PageFactoryof die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Voor het afnemen van onze diensten worden persoonsgegevens gevraagd met het doel om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Denk hierbij aan Hosting, domeinnamen en websites bouwen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze site. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

AVG

Focus4Care verwerkt gegevens van haar cliënten en contacten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon dan wel bedrijfsgegevens met persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of (e-mail)adres. Deze persoonsgegevens worden door Focus4Care behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (zakelijke en/of persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van Focus4Care. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de (klanten)administratie, het innen van gelden, het inwinnen en verzenden van informatie aan of van klanten en/of derden / betrokkenen, het bekend maken van informatie en activiteiten van Focus4Care op de eigen website, het behandelen van geschillen en andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van dossiers en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons)gegevens door Focus4Care verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Focus4Care de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail, persoonlijk en/of middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Focus4Csre bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de casus/overeenkomst beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Focus4Care de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Nieuwsbrief

Focus4Care verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan info@focus4care.nl

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Focus4Care over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@focus4care.nl of per post aan Focus4Care , Hildokropstraat 6a te Almere. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Deze privacyverklaring statement kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

Beveiligingsmaatregelen

Focus4care heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

-  Backup en Disaster Recovery procedures; 


-  Kantoor en locaties zijn middels een versleutelde verbinding verbonden met het Datacenter; 


-  Geïmplementeerd wachtwoordbeleid; 


-  Subverwerkersovereenkomst met leverancier(s); 


-  Geïmplementeerde Antivirus oplossing; 


-  Geïmplementeerde mailbeveiligingsoplossing; 


-  Centrale beveiligde werkplek en locatie van bestanden; 


-  Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten.

Met wie delen wij gegevens?

 

Personeel en ZZP-er:

Iedereen krijgt een begeleider toegewezen. Dat kan een medewerker van Focus4Care zijn of een ZZP-er (zelfstandig gevestigde begeleider), die met Focus4care een samenwerkingsovereenkomst heeft. Verwerkers:Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Landmerc+. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers de zin van de Relevante Wetgeving. Voor beide verwerkers is er een verwerkersovereenkomst opgesteld.Derden:Uitsluitend op jouw eigen verzoek na schriftelijke toestemming.Doorgifte:Wij zullen jouw gegevens binnen Nederland verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken we geen gegevens.Links:Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

Cookies:De website Focus4Caremaakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjesdie door je browser op je computer worden opgeslagen als je een website bezoekt. Niet alle websites maken gebruik van cookies. Focus4Care wel. Bijvoorbeeld om instellingen te bewaren zodat je niet twee of drie keer dezelfde informatie hoeft in te vullen.Wegebruiken we Google Analytics om het gebruik van deze website te monitoren en verbeteringen door te voeren. Dit programma maakt gebruik van cookies. In de instellingen van je browser kun je regelen dat je computer cookies weigert. Als je dat doet, kan het zijn dat sommige websites niet meer helemaal goed werken. Focus4care werkt ook als je cookies niet accepteert. In-en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.Meer informatie over cookiesOp de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

bottom of page