top of page

MVO-verklaring Focus4Care

Focus4Care – Zorg & Ontwikkeling voor volwassenen met autisme –onderkent het belang van de natuur als een van onze verantwoordelijkheden.

Zorgdragen voor het milieu wordt daarom als een steeds belangrijker wordend onderdeel van de bedrijfsvoering gezien, om zo de omgeving voor nu en voor de toekomst leefbaar te houden. Focus4Care spant zich in om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.
Focus4Care heeft zich ten doel gesteld, rekening houdend met het comfort van onze bewoners en deelnemers, om het energie-en waterverbruik waar mogelijk te reduceren en de hoeveelheid afval te beperken en zorgvuldig te scheiden en te kiezen voor duurzame of minder milieubelastende materialen.

Naast het milieu besteedt Focus4Care veel aandacht aan sociale aspecten. Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen wij o.a. door middel van deelname aan het project Kinderen in Armoede van de Gemeente Almere, het mogelijk maken van vrijwilligerswerk voor jongvolwassenen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt en het aanbieden van sport aan jeugdigen en volwassenen die extra aandacht nodig hebben.

Als medewerkers van Focus4Care verplichten wij ons om de werkzaamheden uit te voeren conform het geformuleerde MVO-beleid met de daarin opgenomen procedures en doelstellingen en zullen daarbij de milieuvoorschriften naleven. Daarnaast streven wij ook naar de samenwerking met ‘groene’ zakelijke partners, waarmee wij onze ketenverantwoordelijkheid willen nemen. Het inkopen van duurzame producten zijn hier een voorbeeld van.
Om te beoordelen of wij vooruitgang boeken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zullen wij onze milieu-en sociale prestaties voortdurend meten met een monitoringsprogramma en daarmee ook nieuwe doelstellingen formuleren om onze prestaties te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ISO-certificering. Wij zijn van mening dat people, planet and profit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden waar het gaat om een betere wereld.

Deze MVO-verklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden.

bottom of page