Vertrouwenspersoon

Focus4Care is verplicht om een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te wijzen. Deze persoon richt zich op het belang van de cliënten en niet de organisatie zelf. Hij/zij, zoals hieronder vernoemd, draagt zorg voor diens onafhankelijkheid en vermijdt elke belangenverstrengeling. Iedere cliënt, om welke reden dan ook, moet erop vertrouwen dat de aangewezen vertrouwenspersoon zijn/haar (ongewenste) ervaring aanvaardt. De vertrouwenspersoon verplicht zich in eerste aanleg om de melding van de cliënt binnen 5 dagen te registreren. In overleg met de cliënt is de vertrouwenspersoon gerechtigd de (ongewenste) ervaring voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige.


Indien de (ongewenste) ervaring leidt tot een daadwerkelijk klacht, dient de procedure in de klachtenregeling te worden gevolgd.


Conform de statuten bij oprichting en de wettelijke voorschriften vanuit het Ministerie VWS is de volgende natuurlijke persoon aangesteld als zijnde officieel Vertrouwenspersoon van Focus4Care: Dhr. F Lenders email: F.lenders@silhouet-coaching.nl

AKJ

Ben je 17 jaar of jonger?

Iedereen - onder de 18 jaar - die met een vertrouwenspersoon wil praten kan contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is te bereiken via telefoonnummer 088 - 555 1000, of per e-mail info@akj.nl. Of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Ook kun je terecht bij een aantal Zorgbelangorganisaties. Dat is afhankelijk in welke provincie je woont. Kijk hiervoor op de website Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl/over-adviespunt-zorgbelang.

Informatie brochure