Vertrouwenspersoon

Focus4Care is verplicht om een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te wijzen. Deze persoon richt zich op het belang van de cliënten en niet de organisatie zelf. Hij/zij, zoals hieronder vernoemd, draagt zorg voor diens onafhankelijkheid en vermijdt elke belangenverstrengeling. Iedere cliënt, om welke reden dan ook, moet erop vertrouwen dat de aangewezen vertrouwenspersoon zijn/haar (ongewenste) ervaring aanvaardt. De vertrouwenspersoon verplicht zich in eerste aanleg om de melding van de cliënt binnen 5 dagen te registreren. In overleg met de cliënt is de vertrouwenspersoon gerechtigd de (ongewenste) ervaring voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige.


Indien de (ongewenste) ervaring leidt tot een daadwerkelijk klacht, dient de procedure in de klachtenregeling te worden gevolgd.


Conform de statuten bij oprichting en de wettelijke voorschriften vanuit het Ministerie VWS is de volgende natuurlijke persoon aangesteld als zijnde officieel Vertrouwenspersoon van Focus4Care: Dhr. F Lenders email: F.lenders@silhouet-coaching.nl

Vertrouwenspersoon vanuit NBEC

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Will van Schendel en Karin van der Linde zijn aangesteld als externe vertrouwenspersonen voor de NBEC. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Will en Karin geen werknemers zijn van de NBEC. Zij zijn er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwde zaken wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersonen willen we graag iets betekenen voor mensen die zich klem voelen zitten en niet in staat zijn om zelfstandig de volgende stap te nemen.


Wanneer maakt iemand gebruik van de vertrouwenspersoon?

Meestal kun je voor zaken die je dwars zitten bij je begeleider, de teamcoach of de directie terecht. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen je organisatie met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon. Wij zijn bereikbaar voor zorgvragers en medewerkers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteunen en begeleiden wij jou bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geven wij informatie en advies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen je neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken;

 • Intimidatie/seksuele intimidatie.

 • Onheuse bejegening (integriteit).

 • Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten).

 

 

Voorbeelden van zaken die niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon:

 • Materiële zaken rondom huisvesting.

 • Problemen met je computer of slecht werkend internet.

 • Onvrede over betalingen of facturen

 

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk:

 • Het bieden van een luisterend oor, kunt je verhaal bij ons kwijt.

 • Samen inventariseren en formuleren van het probleem.

 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing.

 • Begeleiding en ondersteuning van bij contacten met begeleider, directie en eventueel aangeklaagde.

 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de (interne of externe) klachtencommissie.

 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening.

 

 

Als vertrouwenspersoon nemen we het probleem niet van je over, maar helpen we jou bij het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben we een signalerende en adviserende rol naar de NBEC toe. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee wij ons als vertrouwenspersonen in gewetensnood komen.


Contact:

Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 036-5483146.
Ook kun je een mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl

AKJ

Ben je 17 jaar of jonger?

Iedereen - onder de 18 jaar - die met een vertrouwenspersoon wil praten kan contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is te bereiken via telefoonnummer 088 - 555 1000, of per e-mail info@akj.nl. Of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Ook kun je terecht bij een aantal Zorgbelangorganisaties. Dat is afhankelijk in welke provincie je woont. Kijk hiervoor op de website Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl/over-adviespunt-zorgbelang.

Informatie brochure