top of page

Geef me de 5
De 5 pijlers van onze methodiek

Voor mensen met autisme is duidelijkheid essentieel. De cursussen van Geef me de 5 bieden ons team die duidelijkheid, waardoor je op een positieve en eenduidige manier om kan gaan met je cliënten. “Geef me de 5 heeft ons als team taal gegeven voor het gedrag wat we signaleren bij onze cliënten. Hierdoor kijken we door dezelfde bril en zitten we in onze aanpak op één lijn.”

Wij zijn een groot fan van Colette de Bruin. Zij heeft een prachtige methodiek ontwikkeld die ze beschrijft in het boek ‘Geef me de 5’. Colette heeft deze methodiek ontwikkeld voor kinderen met autisme, maar ook volwassenen kunnen hier veel van leren.

Een van deze onderdelen licht er graag voor je uit. Namelijk: gebruikmaken van de 5.

Wat zijn die 5 dan?

Met de 5 bedoelt Colette de Bruin: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Als je deze in een puzzelstuk zou zien dan zit de ‘wat’ in het midden met aan de hoeken de ‘wie’, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’. Hoort de ‘waarom’ er dan niet bij zou je denken. Nee, die hoort niet bij de kern en ik zal je straks uitleggen waarom.

Het nut van de 5

Bij autisme wordt de waarneming in de hersenen verwerkt als fragmenten of ook wel puzzelstukjes genoemd. Hierdoor is het moeilijk om samenhang te zien, indrukken aan elkaar te koppelen en oorzaak en gevolg aan elkaar te verbinden. De ‘geef me de 5 methode’ sluit daarop aan door de 5 puzzelstukjes wie, wat, waar, wanneer en hoe steeds weer te benoemen waardoor je meer duidelijkheid en voorspelbaarheid krijgt.

Hoe gebruik je de 5

Door de antwoorden op de wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen bij elkaar te zoeken ontstaat er samenhang. Je kunt onduidelijkheden verduidelijken met de 5. Miscommunicatie verhelderen door bewust deze 5 vragen te stellen in het gesprek.  

Waarom de 5 en niet de 6?

Even terugkomend op de waarom. Met de waarom vraag je naar de achterliggende reden, of om achtergrond informatie te krijgen. Je doet dan een groot beroep op je inzicht, waar juist bij veel mensen met autisme een beperking zit. Niet iedereen antwoord op duidelijke manier op een waarom vraag. Vaak zijn het juist hele verhalen met allerlei redenen, oorzaken, emotionele argumenten. Waarom vragen roepen juist nog meer vragen en onduidelijkheid op. Terwijl jij juist meer duidelijkheid wilde. Geen waarom vragen stellen dus? Doe het wel als je behoefte hebt aan die achtergrond informatie over de achterliggende reden. Maar bedenk wel dat het mogelijk meer vragen oproept.

Dus, vraag door op de 5

Gebruik deze vragen als je meer duidelijkheid en voorspelbaarheid wilt hebben, of een afspraak wilt maken. De formulering is natuurlijk afhankelijk van de gebeurtenis, situatie of het onderwerp. Bijvoorbeeld:

WAT is mijn taak

HOE voer ik hem uit

WANNEER moet ik het doen

WAAR vindt het plaats

WIE is erbij betrokken

Met deze 5 vragen heb je een handige tool in handen om meer duidelijkheid en voorspelbaarheid te krijgen in je leven. Meer rust.

De impact die meer rust heeft, is enorm.

bottom of page