Methodiek & Werkwijze

schema - 8 fasenmodel.jpg

Begeleiding 7 leefgebieden

Focus4Care onderscheidt zeven leefgebieden. De invulling van deze leefgebieden is voor elke bewoner anders en uniek en wordt in het individuele begeleidingsplan ingevuld. In elk van deze leefgebieden wordt specifiek rekening gehouden met de individuele kwaliteiten en beperkingen van elke bewoner. Datgene dat de bewoner niet kan wordt op maat door professionele begeleiding en ondersteuning aangevuld.

a. dagbesteding en vrijetijdsbesteding

b. sociale vaardigheden

c. communicatie

d. lichamelijke en geestelijke gezondheid

e. persoonlijke verzorging

f.  huishouden

g. geld en administratie

Het persoonlijk begeleidingsplan

Het persoonlijk begeleidingsplan is de basis voor de begeleiding op maat die nodig is voor de bewoner om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bij het opstellen ervan wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het persoonlijk begeleidingsplan staan de wensen voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding beschreven. Ook het te bereiken resultaat op korte, middellange en lange termijn wordt hierin vastgelegd.

 

Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van ons wooninitiatief kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Ook kunnen wij bij Focus4care geen crisisopvang verschaffen.

Uitsluitingscriteria zijn:

Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen

Cliënten met een actuele alcohol- en/of drugsverslaving

Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist

Cliënten die ernstig psychotisch zijn

Cliënten die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor 24-uurs zorg nodig hebben

Cliënten die kampen met agressieproblemen en onveilig zijn voor de groep

Cliënten met seksueel overschrijdend gedrag

Bedreiging van medewerkers

Cliënten die tweemaal een officiële waarschuwing krijgen

Bij clienten waarbij we de kwaliteit van zorg niet kunnen waarborgen