top of page
van-vaste-pc-009.jpg

Werk Fit

Doelgroep
Volwassen mensen die in het leven een beperking hebben, een belemmering ervaren, moeite hebben met leren of naar school gaan, een burn-out hebben of het gewoon even niet goed weten.
Jeugdigen die naar de middelbare school gaan en daar te veel uitvallen om een diploma te kunnen behalen. Allen met een gemiddeld tot hoog IQ.

Aanleiding
Jeugdigen en jongvolwassenen die een belemmering ervaren vinden het vaak lastig om een studie af te ronden om daarna een plek in de maatschappij in te nemen.
Van veel mensen horen we dat de oorzaken hiervoor zijn: een gebrek aan zelfvertrouwen, niet weten wat je wil, leuk vindt of goed kan en het schoolsysteem dat niet aansluit op hun benodigdheden om een studie succesvol af te kunnen ronden.

Op dit moment komen deze mensen terecht op dagbesteding en ontvangen meestal een uitkering van de gemeente of een Wajong uitkering van het UWV.
De gemeente en het UWV proberen deze mensen te motiveren en stimuleren om een plek in de maatschappij te vinden. Zij kampen met een personeelstekort en deze doelgroep heeft veel tijd en aandacht nodig om hun eigen pad uit te kunnen stippelen en hun doelen te bereiken.


Doel

Mensen met een belemmering binnen een jaar een cursus laten afronden, hetgeen hun zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast worden ze gestimuleerd om wekelijks te sporten om in contact te komen met hun lichaam, hun zelfvertrouwen te vergroten en gestelde sportdoelen te bereiken.
Door het geven van aandacht, psycho-educatie en persoonlijke ontwikkeling, leren de mensen zichzelf beter kennen en kunnen ze keuzes maken en hun doelen in het leven bepalen.
Daarnaast werken we binnen dit jaar aan het vergroten van het sociale netwerk en vaardigheden.
Hierdoor zijn zij klaar voor de maatschappij of zijn zij klaar om deel te nemen aan de programma’s die UWV en Gemeente aanbieden. Gemeente en UWV kunnen het vervolgtraject direct inzetten.


Bij jeugdigen werken we binnen dit jaar toe naar doorstroming in het middelbaar onderwijs of naar het hoger onderwijs.

 • Inzicht in de intellectuele capaciteiten

 • Inzicht in uw vaardigheden, interesses en talent

 • Een persoonlijkheidsprofiel van uw sterke en minder sterke competenties

 • Meer zelfvertrouwen

 • Meer zelfkennis

 • Beter inzicht in eigen gedrag

 • Betere omgang met spanningen en stress

 • Betere omgang met feedback geven en ontvangen

 • Inzicht in uw kwaliteiten

 • Sociaalvaardiger

 • Beter kunnen communiceren

 • Beter kunnen plannen en organiseren

 • Eigen basisadministratie kunnen uitvoeren en bijhouden

 • Een zelfgemaakt portfolio te gebruiken bij sollicitaties

 • Vrijwilligerswerk uitgevoerd

 • Beter kunnen participeren in de maatschappij

 • Beter op eigen kracht een baan vinden

 • Meer energie en fitter voelen

 

Visie
We richten ons op competentieontwikkeling door inzicht te geven, discipline, motivatie, relativeringsvermogen en humor.
Hier wordt sport gezien als een middel, waarbij het tegelijkertijd ook een doel kan zijn.
Sporten integreert mensen in de samenleving, met alle mogelijke positieve gevolgen van dien, en dat is zeker voor de doelgroep een belangrijke motivatie om de sportdeelname te bevorderen.
De effecten van sport en bewegen worden hierbij ingedeeld op basis van zes kernwaarden: 

 • fysieke waarde

 • emotionele waarde

 • sociale waarde

 • persoonlijke waarde

 • intellectuele waarde en 

 • financiële waarde. 

Missie
Cliënten die een belemmering ervaren, kunnen leren en ontwikkelen en het recht hebben om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren.

Onze visie en missie is gebaseerd op 3 kernwaarden: acceptatie, participatie en realisatie.
Acceptatie staat voor erkend worden in wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Door het ontdekken van wat je kan en wie je bent, in plaats van wat je niet kan of bent, groei je als mens. Door middel van een zinvolle dagbesteding vergroot je je eigenwaarde en creëer je een dag structuur. Het brengt zingeving in het leven door middel van een actieve deelname aan de maatschappij.
Daarna volgt de stap participatie. Vanuit ons Werkfit programma kijken wij, samen met de deelnemer, waar zijn kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Vanuit deze kwaliteiten verzorgen we een maatwerkpakket van opleiding, coaching en werkervaring om vaardigheden te ontwikkelen, kennis op te doen en samen met deelnemer het toekomstperspectief helder te krijgen. Als laatste komt realisatie. Dit is de laatste stap waarin je alle opgedane ervaring, kennis en kwaliteiten weet in te zetten voor het vinden van een baan of werkplek die past bij de behoeftes en mogelijkheden. Wij spreken niet over participatie maar realisatie als laatste stap, omdat niet het participeren in de maatschappij maar het realiseren van wensen en het toepassen van mogelijkheden de sleutel is tot succes. Realisatie is vanuit jezelf en voor jezelf!

 

 

Het project ‘De Rode Draad’

We hebben een tweedehands sportwinkel: De Rode Draad.
Alles wat bij een onderneming komt kijken, bieden wij aan in de vorm van een cursus waar een certificaat of (deel)diploma in valt te behalen. Dit doen we in samenwerking met het LOI.

 

 

Cursussen
De volgende cursussen worden aangeboden

Fitnesstrainer A
Time management
Voedingsleer
Effectief communiceren met NLP
Ondersteuning thuis
EHBO
Persoonlijke ontwikkeling
Mindfulness
Verkorte cursus creatief schrijven
Social Media en Google
Speed learning
Sport en voeding
Snel typen
Online boekhouden met Exact
Schrijven voor het web

Afbeelding1.png

WERK FIT

FOCUS4SKILLZ

bottom of page