top of page

Protocol dagbesteding ivm corona
 


Gebaseerd op Richtlijn dagbesteding- opvang Zvw, Wlz en Wmo2015
Uitgangspunt is continuïteit van zorg en ondersteuning tijdens de crisis. Daarin wordt van
zorgaanbieders uiterste inspanning gevraagd om passende zorg en ondersteuning te leveren.
Regulier waar mogelijk, aangepast waar nodig.


Dagbesteding en -opvang is een cruciale voorziening.
In samenspraak met de deelnemer en/of de contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger wordt de
keuze gemaakt om de dagbesteding weer op te starten. Deelnemers die in een woonvorm wonen
vallen onder het protocol van de woonvorm. Het RIVM adviseert deze deelnemers niet aan
dagbesteding te laten deelnemen. Tenzij dit kan leiden tot een onverantwoorde thuissituatie, forse
achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid.


Gezondheid zorgprofessional:
Een zorgprofessional die dagbesteding aanbiedt die hoest of niest blijft thuis of doet vervangend
werk waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
Indien er sprake is van koorts (verhoging vanaf 38 graden) blijft de zorgprofessional thuis tot hij 24
uur klachtenvrij is.
Vermijd lichamelijk contact waar mogelijk en houdt 1,5 meter afstand.

Kwetsbare deelnemers die thuis wonen en geen verkoudheidsklachten hebben passend bij Covid19
kunnen in principe naar de reguliere dagbesteding zoals die was voor 16 maart 2020.


Zorgprofessionals volgen de richtlijnen van het RIVM:
• Deelnemers houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
• Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een deelnemer;
• Als een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer verkoudheidsklachten met koorts (vanaf 38
graden verhoging), en/of benauwdheid heeft, dan blijft de deelnemer van de dagbesteding
thuis, ook als die geen klachten heeft. Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot
van de deelnemer, mag de deelnemer wel deelnemen;
• Regelmatig handen wassen met water en zeep; er moet ook voldoende en goede
gelegenheid zijn om dit te kunnen doen.
• Hoesten en niezen in hun elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes;
• Schud geen handen;


Tips voor elk lid praktisch te maken binnen de eigen organisatie:
Tijdens de dagbesteding is pauze buiten houden (mits het weer het toelaat) een goede optie.
Wandelen in een groepje met maximaal 3 personen is toegestaan.
Bij binnenkomst wassen alle deelnemers hun handen met zeep. Door de dag heen op gezette tijden
handen laten wassen en een glaasje water te drinken geven.
Deurklinken worden meerdere keren per dag schoongemaakt met heet water en soda of een ander
passend schoonmaakmiddel.
Werkplekken voor de deelnemers zijn op de vloer aangegeven met 1,5 meter ruimte, denk bijv. aan
tape op de vloer.

bottom of page