top of page

Sport als middel om nieuwe vaardigheden aan te leren

vanaf 12 jaar t/m 28 jaar

Het doel van DeepFocus is om jongeren vanaf 12 jaar en jong volwassen t/m 28 jaar door middel van sport te begeleiden in het verbeteren van vaardigheden die niet alleen bruikbaar zijn tijdens de sportactiviteit maar ook in privé situaties, op school en in de toekomstige werksituatie. Sport bevordert niet alleen een actieve en gezonde leefstijl. Volgens het programma Sport en bewegen levert sport een belangrijke bijdrage aan sociale en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, doorzettingsvermogen, zich richten op een verder gelegen doel, omgaan met tegenslagen.

Binnen al onze trainingen ligt de Focus op gedragsverandering. We richten ons op competentieontwikkeling  door inzicht te geven, discipline, motivatie, relativeringsvermogen en humor.

deepfocusnieuw2 kopie.jpg

DeepFocus werkt volgens de principes van de sport. Het accent ligt op het ervaringsgericht leren. Binnen DeepFocus zijn bewegen en doen de aangrijpingspunten. Goed kunnen sporten  is helemaal niet belangrijk. Het gaat om het concrete, aantoonbare gedrag en vooral dát wordt dus geoefend.
Tijdens de "workout" wordt geoefend middels bewegingsactiviteiten, oefeningen en rollenspellen. De spellen en oefeningen worden afgewisseld met coachgesprekken Tijdens deze momenten wordt gepraat over het thema dat op dat moment centraal staat. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt van de oefening naar de dagelijkse praktijk.

Onze trajecten zijn zo kort mogelijk, zo lang als nodig....

Zelfvertrouwen

Discipline

Weerbaarheid

Samenwerking

Doorzettingsvermogen

Coordinatie

Bewegen

Motoriek

bottom of page