top of page

Autisme op je bord

Kies je voor Autisme Op Je Bord, dan kies je voor een mensgerichte benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief. Dat wil zeggen dat je autisme benadert als vertraging in plaats van een defect. Je herkent een vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk en hebt oog voor de regenboog aan leeftijden die één persoon door de dag heen kan hebben. (Delfos, 2004/2010) 

Autisme Op Je Bord helpt je om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. In plaats daarvan ga je op basis van neurodiversiteit kwalitatief onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken. 

Wij werken te allen tijde vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. Dat wil zeggen dat de persoon in kwestie iets voor zichzelf probeert te bereiken of te vermijden met het gestelde gedrag. 

Wij worden gedreven vanuit de waarde dat ieder mens erkent mag worden in zijn ‘zijn’ en geloven dat Autisme Op Je Bord hier ondersteunend aan kan zijn. 

Op deze wijze is Autisme Op Je Bord ook geschikt in te zetten bij mensen met ADHD, hoog gevoeligheid, smetvrees, Gilles de La Tourette, obsessieve compulsieve stoornissen, mutisme of een neuro-typische ontwikkeling. Die laatste wil zeggen dat je geen stempel hebt maar gewoon graag meer over jezelf te weten wilt komen. 

Ondersteuning vraagt om een benadering waarin het systeem in zijn geheel wordt beschouwd. Uitgangspunt hierbij is dat men elkaar nodig heeft en elkaar wederzijds beïnvloedt. Vanuit een boom van een metafoor is dit gedachtegoed verankerd in Autisme Op Je Bord. 

bottom of page