top of page

8,3

Cliënt tevredenheid

Focus4Care

Wonen| Zorg| Ontwikkeling

Er is op dit moment geen wachtlijst

AMBITION IS THE FIRST STEP TOWARDS

Client tevredenheid

Welkom!

Wij zijn Focus4Care| Almere

Wij zijn een zorgorganisatie met woonlocaties, speciaal voor jong volwassenen in het autisme spectrum. Wij hebben een eigen dagbesteding met verschillende modulen/activiteiten die in samenspraak met de bewoners wisselen.

Wij zijn van mening dat mensen met ASS al veel kunnen, maar begeleiding nodig hebben op individuele aandachtsgebieden

Bewoners doen het goed door onze steunstructuur

Missie| Visie 

Focus4care wil jong volwassenen met een Stoornis in het Autistisch Spectrum de kans bieden zich te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot volwassenen, die met minimale begeleiding zelfstandig kunnen functioneren.

Bij Focus4care is de visie dat de cliënt en zijn/haar hulpvraag centraal staat. De trajecten moeten  jong volwassenen een realistisch perspectief bieden. Samen met de cliënt wordt onderzocht en samen met de cliënt wordt gewerkt aan het formuleren van doelen die behaald zullen worden in het traject. Wat denkt de cliënt nodig te hebben om beter met zijn problematiek om te gaan. Vanuit die vraag zal per cliënt bekeken worden welke middelen ingezet worden om zijn/haar doelen te verwezenlijken. Dit betekent maatwerk per cliënt. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen andere organisaties betrokken worden in het traject.

 

 

 

 

 

Onze uitgangspunten

 

Het uitgangspunt is dat cliënten zo kort mogelijk maar zo lang als nodig, in het traject verblijven. Uiteindelijk is het slagen van het traject een gezamenlijk verantwoordelijk van de cliënten en de specialisten. Het individuele zorgtraject van de cliënt wordt vastgelegd in een “één cliënt – één plan”. Voor iedere cliënt wordt een individueel trajectplan opgesteld. Dit plan komt tot stand in samenwerking en samenspraak met mensen uit de omgeving van de cliënt zoals ouders en desgewenst school en hulpverlener. Ieder levert hieraan een actieve en betrokken bijdrage. De zorgvraag van cliënt en diens ouders staat hierbij centraal. Het traject is pas afgerond wanneer de afgesproken resultaten zijn bereikt.

 

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige vorm van specialistische zorg voor jong volwassenen met autisme.

 

Kwaliteit, effectiviteit en professionalisering: Focus4care moet aan alle criteria van de kwaliteitsnormen uit het kwaliteitskader voldoen.

 

Cliënten blijven verantwoordelijk: zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Focus4care biedt ondersteuning, kansen en grenzen in het realiseren van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

 

Het principe “één cliënt – één (traject)plan” wordt gehanteerd. Dit betekent dat er een plan is waarin alle leefdomeinen beschreven staan met de daarbij behorende doelen, subdoelen en tijdsduur.

 

Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken in de zorg die verleend wordt. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, docenten, trainer van een club etc.

 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen toekomst. Focus4care moet cliënten leren om verantwoordelijkheid te nemen en ermee op een verantwoorde manier om te gaan. De valkuil is dat organisaties vaak problemen oplossen zonder dat er vaardigheden worden aangeleerd of inzicht in het gedrag wordt verkregen waardoor cliënten vermogend zijn om het de volgende keer zelf op te lossen. Tijdens het traject zullen cliënten vaardigheden leren. Vanzelfsprekend zullen cliënten hierbij keuzes maken die niet passen in het trajectplan, hetgeen mogelijk tot gevolg kan hebben dat het plan aangepast dient te worden. Het traject betreft dus geen lineair proces maar zal verlopen via “learning by action”.

 

 De zorg die een cliënt geboden krijgt, is gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt.

 

 Er is een veilig en positief pedagogisch leef -en leerklimaat.

 

"Het geheim van verandering is focus. Niet de focus op vechten tegen het oude, maar op het bouwen aan het nieuwe" (Socrates)

Focus4care moet cliënten leren om verantwoordelijkheid te nemen en ermee op een verantwoorde manier om te gaan. De valkuil is dat organisaties vaak problemen oplossen zonder dat er vaardigheden worden aangeleerd of inzicht in het gedrag wordt verkregen waardoor cliënten vermogend zijn om het de volgende keer zelf op te lossen.

Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van de cliënt. Dit doen wij met geduld, aandacht en inlevingsvermogen. Wij zijn betrouwbaar en werken met veel passie..

Kiwa ISO 9001 logo NL.jpg
leerbedrijf-focus4care.png
Contact
bottom of page